Nieuws

Veranderingen ISDE-subsidie per 1 juli

1 juli 2017

Veranderingen ISDE-subsidie per 1 juli

Op 6 juni j.l. heeft RVO de nieuwe ISDE-subsidies gepubliceerd voor lucht/water warmtepompen. Deze subsidies zijn per 1 juli 2017 ingegaan. Het subsidiebedrag voor een lucht/water warmtepomp bedraagt vanaf 1 juli bij een thermisch vermogen tot en met 1 kW € 1.100 en wordt vermeerderd met € 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 1 kW. De veranderingen zijn daarom met name merkbaar in het segment lucht-waterwarmtepompen met een vermogen tussen de 4 kW en 9kW. De subsidies voor zwaardere lucht/water (> 9kW), water/water en grond (Brine)/water warmtepompen blijven daarentegen stabiel.

Warmtepompen die aantoonbaar voor 1 juli zijn aangeschaft, blijven ook na 1 juli nog recht op de oude subsidieregeling hebben. Warmtepompen die op of na 1 juli zijn aangeschaft vallen onder de nieuwe subsidieregeling.

Overige wijzigingen

Andere wijzigingen zijn bijvoorbeeld dat gemeenten, provincies en openbare lichamen nu ook subsidie kunnen aanvragen indien zij eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak zijn.

De subsidiepot is daarnaast verhoogd van €70 mln. naar €90 mln., een teken dat de overheid het belang van warmtepompen voor het duurzaam verwarmen en koelen van gebouwen erkent en ondersteunt.

Hieronder kunt u de nieuwe subsidiebedragen voor alpha innotec warmtepompen per 1 juli 2017 vinden. 

ISDE_Subsidielijst_alpha_innotec_warmtepompen_per 1 juli 2017